Factureren

Maak uw facturen in een klik en schakel minutoo in voor uw betalingsopvolging.  

Factureren en betalingsopvolging

Je bent vanaf nu perfect in staat om volledig over te gaan tot digitale facturatie.  Je maakt je facturen in minutoo en verstuurt ze digitaal vanuit minutoo.

Maak in minutoo eenvoudig een factuur op, al dan niet met het nodige btw-attest.  Je maakt snel een factuur van een goedgekeurde offerte of groepeert werkbonnen tot een factuur.  U kan uw facturen exporteren naar excel om er eventuele analyse op te doen.  Facturen worden automatisch genummerd en u kan klanten en artikels selecteren uit de respectievelijke beheren.  

Na het factureren overzichtelijk en vlot zien welke facturen onbetaald gebleven zijn?  Via facturatie software is het mogelijk om je betalingsopvolging volledig op te volgen in het pakket zelf.  

Doe je betalingsopvolging in minutoo.  Je houdt de betalingen per factuur bij en bij laattijdige betalingen kan je tot 3 herinneringen sturen.  De herinneringen worden overzichtelijk weergegeven op het dashboard van de applicatie, zo wordt u bij het inloggen meteen hieraan herinnerd.  Is een betaling gebeurd dan kan je deze ook via het dashboard toevoegen, eens het saldo volledig betaald is wordt de factuur automatisch als betaald aangeduid.

Billit en minutoo: de ideale combinatie.

Facturen printen en in een map bijhouden is verleden tijd!
Via de Billit koppeling in minutoo loopt ook dit automatisch naar je boekhouder
minutoo snel en eenvoudig factureren
minutoo

Andere onderdelen