Factureren

Maak uw facturen in een klik en schakel minutoo in voor uw betalingsopvolging.  

Factureren en betalingsopvolging

Je bent vanaf nu perfect in staat om volledig over te gaan tot digitale facturatie.  Je maakt je facturen in minutoo en verstuurt ze digitaal vanuit minutoo.

Maak in minutoo eenvoudig een factuur op, al dan niet met het nodige btw-attest.  Je maakt snel een factuur van een goedgekeurde offerte of groepeert werkbonnen tot een factuur.  Je kan de facturen exporteren naar excel om er eventuele analyse op te doen.  Facturen worden automatisch genummerd en u kan klanten en artikels selecteren uit de respectievelijke beheren.  

Na het factureren overzichtelijk en vlot zien welke facturen onbetaald gebleven zijn?  Via facturatie software is het mogelijk om je betalingsopvolging volledig op te volgen in het pakket zelf.  

Doe je betalingsopvolging in minutoo.  Je houdt de betalingen per factuur bij en bij laattijdige betalingen kan je tot 3 herinneringen sturen.  Aanmaningen mail je in een klik vanuit minutoo. De herinneringen worden overzichtelijk weergegeven op het dashboard van de applicatie, zo wordt u bij het inloggen meteen hieraan herinnerd.  Is een betaling gebeurd dan kan je deze ook via het dashboard toevoegen, eens het saldo volledig betaald is wordt de factuur automatisch als betaald aangeduid.

Digitaliseer je facturatieproces.
Billit en minutoo dat is de ideale combinatie.

Facturen printen en in een map bijhouden is verleden tijd!
Via de Billit koppeling in minutoo loopt ook dit automatisch naar je boekhouder.  Minutoo verstuurt uw verkoopfacturen naar Billit en uw boekhouder kan uw verkopen en aankopen rechtstreeks vanuit Billit verwerken.
 
Eens gekoppeld met Billit is het mogelijk om uw betalingen automatisch te laten verwerken in minutoo, zo hoef je zelf uw betalingen niet meer af te punten maar gebeurt dit volledig automatisch.  
 
minutoo en Billit, de ideale combinatie
minutoo snel en eenvoudig factureren
minutoo

Andere onderdelen