Factureren

Maak uw facturen in een klik en schakel minutoo in voor uw betalingsopvolging.  

Factureren

Maak in minutoo eenvoudig een factuur op, al dan niet met het nodige btw-attest.  Je maakt snel een factuur van een goedgekeurde offerte of groepeert werkbonnen tot een factuur.  U kan uw facturen exporteren naar excel om er eventuele analyse op te doen.  Facturen worden automatisch genummerd en u kan klanten en artikels selecteren uit de respectievelijke beheren.  

Doe je betalingsopvolging in minutoo.  Je houdt de betalingen per factuur bij en bij laattijdige betalingen kan je tot 3 herinneringen sturen.  De herinneringen worden overzichtelijk weergeven op het dashboard van de applicatie, zo wordt u bij het inloggen meteen hieraan herinnerd.  Is een betaling gebeurd dan kan je deze ook via het dashboard toevoegen  eens het saldo volledig betaald is wordt de factuur automatisch als betaald aangeduid.

minutoo snel en eenvoudig factureren
minutoo

Andere onderdelen